ალექსანდრე ბლოკი - სამწირველოში თუმც დროებით ვარ მიმალული


ნ. გუნს

სამწირველოში თუმც დროებით ვარ მიმალული,
მაგრამ მეზრდება ფრთები თანდათან,
დრო მოვა, სხეულს დაივიწყებს ფიქრი ფარული,
მოულოდნელად გამოჩნდება სივრცე ქარქათა.


შანდორ პეტეფი - ჩემი სიმღერები

ხშირად ოცნება მიმაფრენს ცაში,
და მე არ ვიცი რას ვფიქრობ მაშინ.
სამშობლოს თავზე დაფრინავს ფიქრი,
სამყაროს თავზე ჩიტივით მივქრი.

თარგმნა გრიგოლ აბაშიძემ


შანდორ პეტეფი - სამშობლოში

აი, ჩემი სამშობლო, ეს ალფელდის ტრამალი,
სადაც ჩემი ოცნება აფრენილა ფრთამალი.
სადაც მიწას ატყვია ჩემი ნატერფალები
ბავშვობის მოგონებას აქ ვერ დავემალები.

თარგმნა გრიგოლ აბაშიძემ


შანდორ პეტეფი - ჩემი საფლავი

როცა მოვკვდები ჩემს საფლავს ალბათ,
ვერც კი შენიშნავს უცხო მნახველი.
ძვლივს დაინახავს პატარა დაფას,
ზედ წაწერილი ჩემი სახელით.

თარგმნა გრიგოლ აბაშიძემ


ძია ბედშავასა და ძაღლ უპოვარას ზღაპარი - ფრანგული ზღაპრები


უძველეს დროში ორი გზის გასაყარზე ცხოვრობდაღარიბი მჭედელი. იგი გამვლელების ცხენებს, ჯორებს და ვირებს ჭედავდა, ამით რამდენიმე სუს შოულობდა და დღიურ ლუკმაზე ძლივს გამოდიოდა.


გლეხი ტოლომე და ეშმაკი - ფრანგული ზღაპრები


ვარლუასა და კონტეს შუა, მონ-ფაიის ახლოს ცხოვრობდა ერთი გლეხი თავისი ოჯა-
ხით. გლეხს ტოლომე ერქვა. თავდაპირველად ტოლომეს საქმე გამართული ჰქონდა
ფერმაში, მაგრამ მალე მამა მოუკვდა და ამ დღიდან საბრალო გლეხს ჭირზე ჭირი გა-
მოება. მოუსავლიანობას მოუსავლიანობა მოსდევდა, საქონელს ერთურთზე უარესი
მოარული ჭირი დაერია, ბატონის წუწურაქობას ზღვარი არჰქონდა, ცოლ-შვილი სულ
ზერა-ქვერად ჰყავდა და ბოლოს ტოლომე მთლად გამათხოვრდა. რა ქვისთვის ეხლია
თავი? დილიდან საღამომდე წელებზეფეხს იდგამდა, ტყავში ძვრებოდა, მაგრამ ცხოვ-
რებას უკეთესობა არემჩნეოდა.


ჩიტბატონა - ნორმანდიული ზღაპარი

ძველად დედამიწაზე ცეცხლი არიყო და არიცოდნენ, როგორეშოვათ. გადაწყვი-
ტეს, თვით ღმერთთან მისულიყვნენ და ცეცხლი ეთხოვათ. მაგრამღმერთის სამკვიდ-
რებელი ხომ ძალიან შორსაა. აბა, ვინ მისწვდებოდა მის საუფლოს? უხმეს დიდ ფრინ-
ველებს. ფრინველებმა უარი თქვეს, პატარა ჩიტუნებმაც თავი გააქნიეს, ტოროლამაც კი
შორს დაიჭირა. ჩიტბატონა მათ საუბარს ყურს უგდებდა და თქვა:


ცერცვი - ზემობრეტანული ზღაპრები

იყო ერთი ბერიკაცი. ისეთიღარიბი იყო, ისეთი, ერთი ცერცვის მეტი არაფერი ება-
და. ბერიკაცმა ცერცვი ბოსტანში დათესა და ყოველდღე ნახულობდა, თუ იზრდებაო.
— ჩქარა გაიზარდე, რომ სამოთხეში მივიდე და პური ვიშოვოო.
— ამღამით ოციფუტით გავიზრდებიო, — მიუგო ცერცვმა.
ირიჟრაჟა თუ არა, ბერიკაცი ადგა და ბოსტანში გაიქცა, რომ ცერცვი ენახა.
— ოჰ, როგორგაზრდილხარო! — შესძახა მან.


ვადუაიე - ფრანგული ზღაპრები


იყო ერთი კაცი. კაცს ვადუაიე ერქვა. ჰქონდა ხორბლის ერთი მარცვალი. ვადუაიე
მივიდა ერთ დედაკაცთან და უთხრა:
— გამარჯობა, დედი.
— გაგიმარჯოს, ვადუაიე.
— პურის მარცვალი შემინახეო.


შაშვი და მელა - ფრანგული ზღაპრები


ძველად ერთმა შაშვმა ბუდე გაიკეთა, ბარტყები გამოჩეკა და, რაც სჭირდებოდათ, ყველაფერი ასწავლა. ის იყო, უნდა დაეფრინა, რომ მელა მიეპარა და ყველა ერთად წააცუნცულა.
შაშვი ბუდეშირომ ბრუნდებოდა, დაინახა, როგორახრამუნებდა მელა მის ბარტყებს.