ბუონაროტი მიქელანჯელო - ჩემო ხარებავ


ჩემო ხარებავ, რა მაცოცხლებს აწ თქვენგან დევნილს,
სად არის ძალა, რომ შთამბერავს ღონიერ სუნთქვას,
როცა იმედი დაიშრიტა და სევდა მთუთქავს,
miqelanjerlo buanaroti chemo xarebav proza ucxouri


ბუონაროტი მიქელანჯელო - ძილია შვება და ქვად ქცევა კეთილი ხვედრი...


ძილია შვება და ქვად ქცევა კეთილი ხვედრი,
ვიდრე მძვინვარებს ლაფდასხმული ეს საუკუნე.
არაფერსა ვგრძნობ, არასა ვჭვრეტ, არას ვუყურებ,
მაშ ნუ მაღვიძებ დაძინებულს ამასღა გვედრი.
buanaroti miqelanjelo dzilia shveba da qvad qceva ketili xvedri


ბუონაროტი მიქელანჯელო - არყოფნის ღამევ (სონეტი)


არყოფნის ღამევ, დაშრეტილო ჭრაქო და კვარო,
შენს ჩაჟამებულ კარიბჭესთან, დახშულ ტალანთან
ღუზა ჩაუშვა ათასგვარმა მაწანწალამ და
ნავსაყუდელად დაიგულა თხრემლი და ხარო.
buanarati miqelanjelo aryofnis gamev soneti


ბუონაროტი მიქელანჯელო - ზესკნელს და ქვესკნელს


ზესკნელს და ქვესკნელს, დედამიწას, ვარსკვლავთა ქოროს,
ზამთარს და ზაფხულს, მწუხრის ჩრდილებს, ცისკრის ყაითნებს —
წარმავალობის სისასტიკე ბნელში ჩაითრევს,
რომ მისებური მონდომებით თრგუნოს და ქოლოს.
buanaroti miqelanjelo zesknels da qvesknels ucxouri literatura


ბუონაროტი მიქელანჯელო – ზოგი ცად ქროდა

ზოგი ცად ქროდა უტაიჭოდ და უფაეტნოდ,
ზოგიც შეიპყრო უცნაურმა სითვალბეცემ და
უგზოობის ჟამს საცალფეხო ბილიკს ეძებდა,
რომ სამყაროულ სიბნელეში შარა გაეგნო.
buanaroti miqelanjelo zogi cad qroda proza poezia ucxouri literatura


ბორის პასტერნაკი – მეგობარო


მეგობარო, შენ მკითხავ, ვისი ბრძანებით
გიზგიზებს გიჟის მეტყველება?
boris pasternaki megobari ucxouri poezia proza


ბორის პასტერნაკი – მცოდნოდა მაინც – როცა ვიხუმრე


მცოდნოდა მაინც – როცა ვიხუმრე
და აიწია პირველად ფარდა,
რომ სტრიქონები სისხლად იხუვლებს
და ეს სიკვდილი იქნება მართლა
boris pasternaki mcodnoda mainc roca vixumre


ბორის პასტერნაკი – ზაფხული ქალაქში


საუბრები ფრთხილზე ფრთხილი,
ოდნავ გასარჩევი ხმები,
კეფით თხემზე აკრეფილი
თმები, საოცარი თმები.
boris pasternaki zafxuli qalaqshi ucxorui poezia


ბორის პასტერნაკი – მარბურგი


შევკრთი. ავენთე. ჩავქრი. ირგვლივ ფუჭად ვუარე.
სულ არ ამეხსნა სიყვარული მისთვის ნეტავი.
მაგრამ რაღა დროს? უცებ მტკიცა ცივი უარი.
boris pasternaki marburgi ucxouri poezia proza


ბორის პასტერნაკი – სიზმარი


მე დამესიზმრა შემოდგომა მინებს ნადენი,
იქ შენ ილხენდი მეგობართა მხიარულ წრეში,
და ჩემი გული ციდან ისე, ვით შევარდენი,
შენს ხელისგულზე ეშვებოდა ველური გეშით.
boris pasternaki sizmari ucoxuri proza poezia