საფო - სიყმაწვილე


წამია წლები სიყმაწვილისა,
მაგრამ საამო მოსაგონარი,
მოვა სხვა ხანა, სხვა საზრუნავი,
safo siymawvile ucxouri literatura


რილკე რაინერ მარია - სიყვარულის სიმღერა


ვით დავიოკო სული ისე, რომ იგი შენსას
აღარ შეეხოს არასოდეს? ვით აგარიდო?
სხვა საგნებისკენ ვით წარვმართო იმისი ჟრჟოლა?

rilke rainer maria siyvarulis simgera


რილკე რაინერ მარია - მარტოობა


მარტოობა როგორი წვიმამორეულია!
ებრძვის ზღვის საღამოებს, თითქოს ორეულია
სივრცეების, რომელიც ასე შორეულია,
rilke rainer maria martooba


რილკე რაინერ მარია - ივდითის დაბრუნება

ჯერაც შავია სინოტივე, მძინარევ, და თან
მერყევი, როგორც შეხება.
ნამი! - ითხოვს ჩემი ფეხები.
rilke rainer maria ivditis dabruneba


რილკე რაინერ მარია - ელეგია


მარინა ცვეტაევა-ეფრონს

ჰოი, სამყაროს სვე, მარინა, ვარსკვლავთა ცვენა!
არ ღირს სამყაროს ასავსებად თავის გაწირვა,

rilke rainer maria elegia ucxouri litaratura


რილკე რაინერ მარია - ევა


დგას ამაღლებულ კათედრალთან და დუმილს არ შლის,
განფენილია სისადავე სარკმლის მინებთან,
შემოფეთებულ ბედისწერას იგი მინებდა,
უჭირავს ვაშლი და თავადაც პოზაა ვაშლის.
rilke rainer maria eva ucxouri literatura


რილკე რაინერ მარია - ადამი

დგას კათედრალთან მდუმარებით, როგორც დიდება,
სარკმელთან ახლოს უცნაური დუმილით მოსილს
დაუფლებია ელდად შიში აპოთეოზის,
მას რომ უბოძა ამაღლება და გარინდება.
rilke rainer mariai adami ucxouri literatura


რილკე რაინერ მარია - ბრმა

ბრმა
უცხო:
ხომ არ გაშინებს ეს საუბარი?
rilke rainer maria brma
ბრმა:
არა.
ის შორეული იყო ისე, არ იყო მისებრ, სხვა იმ აურის.
ის თვალხილული იყო მაშინ და ცხოვრობდა დიდი ხმაურით.
მკვდარია ახლა.


რერიხი ნიკოლოზ - მეკარევ, მითხარ

მეკარევ, მითხარ,
რად ჰგმანავ ამ კარს?
რას იცავ ასე გულმოდგინებით?
მე საიდუმლოს ვიცავ სიმშვიდის.

rerix nikolozi mekarev mitxar


რერიხი ნიკოლოზ - გვიპასუხეს: არ შეიძლება

გვიპასუხეს: არ შეიძლება.
მაინც შევედით.
მივედით კართან.
ყველგან გვესმოდა: არ შეიძლება.
rerix nikoloz gvipasuxes ar sheidzleba