ვეფხისტყაოსანის ვარსკვლავთმეტყველება - ნოზაძე ვიქტორ

ვეფხისტყაოსანის ვარსკვლავთმეტყველება - ნოზაძე ვიქტორ

(vefxistyaosanis varskvlavmetyveleba - Nozadze Viqtor)


ANTHOLOGY OF GEORGIAN POETRY - ქართული პოეზია

ANTHOLOGY OF GEORGIAN POETRY


Subjects: ქართული პოეზია; Грузинская поэзия; Georgien poetry


შუშანიკის წამება (იაკობ ცურტაველი) - МУЧЕНИЧЕСТВО ШУШАНИК (Цуртавели Яков)

შუშანიკის წამება (იაკობ ცურტაველი)

МУЧЕНИЧЕСТВО ШУШАНИК (Цуртавели Яков)

(Shushanikis wameba - Iakob Curtaveli)


თხზულებანი - II ტომი

თხზულებანი - II ტომი

(Txzulebani - II tomi)


მოთხრობები, პიესები

ჭავჭავაძე, ილია


თხზულებანი - III ტომი

თხზულებანი - III ტომი

(Txzulebani - III tomi)


მხატვრული თარგმანი

ჭავჭავაძე, ილია


დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა

დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა - კონსტანტინე გამსახურდია

(Didostatis Konstantines marjvena - Konstantine Gamsaxurdia)


ქართული პროზა; Грузинская проза; Georgien prose


მეფე დიმიტრი თავდადებული - ჭავჭავაძე ილია

მეფე დიმიტრი თავდადებული - ჭავჭავაძე ილია

(Mefe Dimitri Tavdadebuli - Chavchavadze Ilia)


Works - ნაშრომები (ილია ჭავჭავაძე)

Works - ნაშრომები (ილია ჭავჭავაძე)

ქართული პროზა; ქართული პოეზია; Грузинская проза;

Грузинская поэзия; Georgien prose; Georgien poetry


თხზულებანი - IV ტომი

თხზულებანი - IV ტომი

(txzulebani - IV tomi)


მხატვრული თარგმანები

ჭავჭავაძე, ილია


ადამიანის პრობლემისათვის გორგანის "ვის ო რამინში" (ფილოლოგია)

ადამიანის პრობლემისათვის გორგანის

"ვის ო რამინში" - ფილოლოგია

ფარულავა თამთა

(adamianis problemisatvis gorganis

"vis o raminshi" - filologia)

Farulava Tamta