თხზულებანი - V ტომი, ჭავჭავაძე ილიათხზულებანი -V ტომი


Authors: ჭავჭავაძე, ილია
Subjects: პუბლიცისტიკა; Публицистика; Publicistic
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: რედაქციისაგან (გ. აბაშიძე); წერილები ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას ძის ერისთავის კაზლოვიდგან ”შეშლილის” თარგმნაზედა; პასუხი; სფირიდონისა და თადეოზის ბაასი; სარდიონ მესხიევის კრიტიკის გამო; ”საქართველოს მოამბეზედ”; სხარტულა; ზოგიერთი რამ; ”კარგი რამ მჭირდეს, გიკვირდეს, ავი რა საკვირველია”; ფიქრი და შენიშვნა; საქართველოს მატიანე, ტფილისი ; სხარტულა (”ივერიის” რედაქციას); შინაური მიმოხილვა; ; ვისრამიანის დაბეჭდვის გამო; ; ; ; ; ქართული თეატრი ; ; ქართული თეატრი ; ; ქართული თეატრი ; ქართული თეატრი ; ქართული თეატრი ; ; ქართული თეატრი ; ქართული თეატრი ; წერილები გადაღმითგან; ქართული თეატრი ; ქართული თეატრი (”გავიყარნეთ” და ”ხანუმა”); ქართული თეატრი ; ; ; ქართული თეატრი (”ჰამლეტი” შექსპირისა); ; მოკლე ბიოგრაფია ი. დავითაშვილისა; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ორნი არიან, ტოლნი არიან ანუ აგანგალა-განგალა, შავროვი და სანდალა; ; ; ; ; წერილები სხვადასხვა რაგინდარაზე; ; ; ; ; წერილი მეგობართან; ; ახალი დრამების გამო; გრ. ელისეევი; ნიკოლოზ ვასილის ძე შელგუნოვი; თეატრის მატიანე ; ; ბ-ნი გამყრელიძე სვიმონ ლეონიძის როლში; ; მოკლე ბიოგრაფია ვახტანგ ვახტანგი ძის თავ. ჯამბაკურ-ორბელიანისა; ; ; წარმოთქმული ქართული თეატრის 50 წლის იუბილეზე>. დაუმთავრებელი წერილები და ნაწყვეტები მასალები ”ცისკრის” წარმოების გასარჩევად; ; ”მამის მკვლელი”. ვარიანტები, კომენტარები, შენიშვნები ტექსტისათვის საძიებლები
Date of Issue: 1991
Source: თხზულებათა სრული კრებული : 20 ტომად / [რედ.: გიორგი ციციშვილი]; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ქართ. ლიტ. ინ-ტი - თბ.: საბჭ. საქართველო, 1987 - ; 20 სმ. ტ. 5 : კრიტიკა / [ტომის რედ.: გიორგი აბაშიძე] - , 1991 - 732 გვ. : 1ფ. პორტრ. - - ვარიანტები, შენიშვნები, კომენტარები: გვ. 613-704 - საძიებლები: გვ. 705-729 - : 10მ.50კ., 80000ც. UDC: 894.631-92
Language: Georgian
Extent Format: 404 გვ.
Created: 2007-02-20
Modified: 2007-02-22


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.