ვეფხისტყაოსნის მზისმეტყველება (ვიქტორ ნოზაძე)

ვეფხისტყაოსნის მზისმეტყველება

- vefxistyaosnis mzismetyveleba (viqtori nozadze)

ავტორი: ნოზაძე, ვიქტორვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი აბჟანდაძე ანზორ

ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი - აბჟანდაძე ანზორ

(vefxistyaosani da misi avtori, Anzor Abjandadze)


ვეფხისტყაოსნის გადამწერნი - ტატიშვილი ლამარა

ვეფხისტყაოსნის გადამწერნი -

ტატიშვილი ლამარა

(vefxistyaosnis gadamwerni - Lamara Tatishvili)


ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება - ზვიად გამსახურდია

ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება -

ზვიად გამსახურდია

(Vefxistyaosnis saxismetyveleba - Zviad Gamsaxurdia)


ვეფხისტყაოსნის ავტორის მსოფლმხედველობისათვის

ვეფხისტყაოსნის ავტორის მსოფლმხედველობისათვის

ცინცაძე კალისტრატე

(vefxistyaosnis avtoris msoflmxedvelobisatvis

Cincadze Kalistrate)


ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია - ДРЕВНЕ-ГРУЗИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (V-XVIII вв.)

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია

- ДРЕВНЕ-ГРУЗИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (V-XVIII вв.)

(dzveli qartuli literaturis istoria)


ვეფხისტყაოსანი - ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ

ვეფხისტყაოსანი (შოთა რუსთაველი)

ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ (Руставели Шота)

(vefxistyaosani , Rustaveli Shota)


ვეფხისტყაოსანი - 1937 გამოცემა, შოთა რუსთაველი

ვეფხისტყაოსანი - 1937 გამოცემა, შოთა რუსთველი

(vefistyaosani - 1937 ganicema, Shota Rustaveli)ვეფხისტყაოსანი 1966 გამოცემა – შოთა რუსთაველი

ვეფხისტყაოსანი 1966 გამოცემა – რუსთაველი, შოთა

ქართული ეპიკური პოეზია; Грузинская
эпическая поэзия; Georgien epic poetry

Literature & rhetoric


ქართული ლიტერატურის ისტორია (ტომი 1) – История грузинской литературы; History of Georgian literature

ქართული ლიტერატურის ისტორია (ტომი 1) История грузинской литературы; History of Georgian literature


ქართული ლიტერატურის ისტორიის ექვსტომეულის წინამდებარე ტომში, ბუნებრივია, მთავარი ადგილი უჭირავს კლასიკოსებს, რომელთა შემოქმედებამ განსაზღვრა XIX ს. პირველი ნახევრის ქართული ლიტერატურის განვითარების მაგისტრალური ხაზი. ამასთანავე, წიგნში განხილულია ნაკლებად ცნობილი მწერლების შემოქმედებაც, რასაც ეპოქის საერთო ლიტერატურული პროცესის ისტორიული სურათის აღსადგენად გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ტომი ორი ნაწილისაგან შედგება: პირველ ნაწილში მიმოხილულია რომანტიზმი, ხოლო მეორეში − ქართული რეალიზმის განვითარების პირველი ეტაპი, რომელიც ესაზღვრება 60-იან წლებს. თვითეულ ნაწილს წინ უძღვის ეპოქის სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული ვითარების საერთო ნარკვევი, სადაც ნაჩვენებია ისტორიულ-საზოგადოებრივ გარემოსთან ლიტერატურული მოვლენების მჭიდრო კავშირი, მიმოხილულია ლიტერატურულ მიმართულებათა ეროვნულ ნიადაგზე ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესი.