ქართული ლიტერატურის ისტორია (ტომი 2) История грузинской литературы; History of Georgian literatureქართული ლიტერატურის ისტორია (ტომი 2) История грузинской литературы; History of Georgian literature


ქართული ლიტერატურის ისტორიის ექვსტომეულის წინამდებარე ტომში, ბუნებრივია, მთავარი ადგილი უჭირავს კლასიკოსებს, რომელთა შემოქმედებამ განსაზღვრა XIX ს. პირველი ნახევრის ქართული ლიტერატურის განვითარების მაგისტრალური ხაზი. ამასთანავე, წიგნში განხილულია ნაკლებად ცნობილი მწერლების შემოქმედებაც, რასაც ეპოქის საერთო ლიტერატურული პროცესის ისტორიული სურათის აღსადგენად გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ტომი ორი ნაწილისაგან შედგება: პირველ ნაწილში მიმოხილულია რომანტიზმი, ხოლო მეორეში − ქართული რეალიზმის განვითარების პირველი ეტაპი, რომელიც ესაზღვრება 60-იან წლებს. თვითეულ ნაწილს წინ უძღვის ეპოქის სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული ვითარების საერთო ნარკვევი, სადაც ნაჩვენებია ისტორიულ-საზოგადოებრივ გარემოსთან ლიტერატურული მოვლენების მჭიდრო კავშირი, მიმოხილულია ლიტერატურულ მიმართულებათა ეროვნულ ნიადაგზე ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესი.
Table Of Contents: საერო მწერლობის აღმოცენება და განვითარება (ალ. ბარამიძე); ამირანდარეჯანიანი (გ. იმედაშვილი); ვისრამიანი (გ. იმედაშვილი); სახოტბო პოეზია; დავითისა და თამარის ქება (ე. წ. აბდულმესიანი) (ელ. მეტრეველი); თამარიანი (ალ. ბარამიძე); ვეფხისტყაოსანი (ალ. ბარამიძე); ფრამგენტები, არმოღწეული ძეგლები და უცნობი ავტორები (ივ. ლოლაშვილი); ΧV – ΧVΙΙΙ საუკუნეების მწერლობა (ალ. ბარამიძე); ვეფხისტყაოსნის გაგრძელებანი (ალ. ბარამიძე); როსტომიანი (ალ. ბარამიძე); თეიმურაზ პირველი (ალ. ბარამიძე); სპარსულ-ქართული ლიტერატურული ურთიერთობანი თეიმურაზის შემდეგ (ალ. გვახარია); გარსევან ჩოლოყაშვილი (გ. მიქაძე); არჩილი (რ. ბარამიძე); ფეშანგი (ს. ცაიშვილი); დიდმოურავიანი (ს. ცაიშვილი); ბაქარიანი (ალ. ბარამიძე); რუსუდანიანი (ს. ცაიშვილი); სულხან-საბა ორბელიანი (კ. კეკელიძე); ქილილა და დამანა (ალ. ბარამიძე).
Date of Issue: 1966
Source: ქართული ლიტერატურის ისტორია : 6 ტომად / მთ. რედ.: გ. ლეონიძე; მთ. რედ: გ. აბზიანიძე, ალ. ბარამიძე, დ. ბენაშვილი, კ. კეკელიძე ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტი. — თბ., 1960. — ტ. 2: (XII-XVIII სს.)/ ტომის სარედ. კოლ.: ა. ბარამიძე; რედ; ვ.იმედაშვილი, გ. მიქაძე. —1966. —699 გვ. UDC: 894.631.09(003)

Language: Georgian
Extent Format: 699 გვ.
Created: 2006-08-31
Modified: 2009-01-15


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.