ბექა ხერგიანი - რომ გამეღვიძოს, გაგრძელდები?

sizmrebis amxsneltan viyavi gushin beqa xergiani khergiani axalgazrda mwerlebi
სიზმრების ამხსნელთან ვიყავი გუშინ.
შენზე მოვუყევი.
მითხრა აგიხდებაო...
შენი "მე", ყოველთვის მოითხოვდა
დამატებით ახსნას


ბექა ხერგიანი - დასანანია

dasanania tqven rom ar micnobt beqa xergiani khergiani axalgazrda mwerlebi
დასანანია თქვენ რომ არ მიცნობთ...
ვიცი! უთუოდ შემიყვარებდით.
თქვენ კი... იცინით, ისე ხალისობთ,
ერთს არ მომხედავთ გულმოწყალებით.


ბექა ხერგიანი - ჩემო ბეღურავ, იმედო ჩემო

chemo begurav imedo chemo beqa xergiani khergiani axalgazrda mwerlebi

დაბრუნდებიან კვლავაც მერცხლები მშობლიურ მხარეს;
ფრთებს შეასხამენ გაზაფხულის მზეს გადამფრენები.
ვიცი, გაუძლებ, ბეღურავ ჩემო, გამყინავ ქარებს,
და არც ამ ზამთარს (უბრძოლველად) არ დანებდები.


ანა ახმატოვა – თეთრ ღამეს ( თარგმანი )

xo ar chavkete kari targmani tetr games beqa xergiani axalgazrda mwerlebi ბექა ხერგიანი

ხო, არ ჩავკეტე კარი,
სანთელიც არ დამენთო,
არ იცი, ასე დაღლილს,
ძილი მიჭირდა ერთობ.


თარგმნა: ბექა ხერგიანი


James Joyce - Alone ( თარგმანი )

oqro vercxlian bades rom afens targmani beqa xergiani axalgazrda mwerlebi ბექა ხერგიანი
ოქრო–ვერცხლიან ბადეს რომ აფენს
ღამე საფარვლად,
ლამპიონები ტბის ნაპირას
ბუჩქებს დამღავენ.თარგმნა: ბექა ხერგიანი


Charles Bukowski - Death Wants More Death – სიკვდილს უფრო მეტი სიკვდილი სურს ( თარგმანი )

sikvdils ufro meti sikvdili surs targmani beqa xergiani axalgazrda mwerlebi ბექა ხერგიანი

სიკვდილს უფრო მეტი სიკვდილი სურს და ქსელებით ივსებს თავს:
მახსოვს მამაჩემის ავტოფარეხი, ბავშვობაში
რომ ბუზების ნეშთებისგან ვასუფთავებდი
ფანჯრებს, რომლის მიღმაც ცდილობდნენ გაქცევას –


თარგმნა: ბექა ხერგიანი


LEONARD COHEN - A Thousand Kisses Deep ( თარგმანი )

poni achenebs norchia gogo targmani beqa xergiani axalgazrda mwerlebi ბექა ხერგიანი
პონი აჭენებს, ნორჩია გოგო,
დასაძლევი სჩანს წინაღობები.
იღბლიან კასკადს, ვერ ხვდები როგორ,
ან რატომ მოსდევს უიღბლო ბედი.


თარგმნა: ბექა ხერგიანი


ალექსანდრე ბლოკი – მახსოვს ის ტანჯვა ( თარგმანი )

maxsovs is tanjva aleqsandre bloki targmani beqa xergiani axalgazrda mwerlebi ბექა ხერგიანი
მახსოვს ის ტანჯვა, ასე ხანგრძლივი:
კვდებოდა ღამე სარკმელის მიღმა;
მისი დამტყდარი ხელთა ძახილი,
აისის სხივით რომ შეინიღბა.

თარგმნა: ბექა ხერგიანი


Dylan Thomas – Do Not Go Gentle Into That Good Night ( თარგმანი )

game datovet xeluxlebeli targmani beqa xergiani axalgazrda mwerlebi ბექა ხერგიანი
ღამე დატოვეთ ხელუხლებელი;
უნდა გამოწვას მოხუცმა წლებმა
- გაიზიაროს სხივების მფენი;
რისხვა მათ მიმართ, ვინც სხივით კვდება.


თარგმნა: ბექა ხერგიანი


ბექა ხერგიანი - დილა მშვიდობის...

ამოვა მზე და ლოდინით დაღლილს,
საამურ სხივებს შემომანათებს.
კვლავ იმ შორეულს მოველი თარიღს:
უმშვიდეს დღეებს, სხვას კი არაფერს!


ბექა ხერგიანი