აფორიზმები - Aforizmebi


სიცილი ოპტიმისტების ხელწერაა.
andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები - Aforizmebi


კარგი საუბარი სამუშაო დღეს ამოკლებს.
andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები - Aforizmebi

კაცს დიდი ფული კი არა, პატარა მიზნები აფუჭებს.
aforizmebi andazebi brdznuli gamonatqvamebi


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


აფორიზმები - Aforizmebi

იდეალური კაცი(ქალის თვალსაზრისით) ისაა, რომელიც თვლის, რომ იდეალური ცოლი ჰყავს.
aforizmebi andazebi brdznuli gamonatqvamebi


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ანდაზები – andazebi

• ხარს რქით დააბამენ, კაცს _ ენითაო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხელმა ხელი დაბანა და ორივემ _ პირიო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხელით ტარებას, მუცლით ტარება სჯობიანო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხიდების ომს კარგი არავისთვის მოაქვსო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხვალ წვიმა მოვაო და ჭიამ თვალები დაითხარაო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne


ანდაზები – andazebi

• ხმელი პური და კეთილი გულიო.


დანარჩენი იხილეთ სრულიადში

andzebi aforizmebi brdznuli gamonatqvamebi გამონათქვამები ფრაზები სიბრძნე frazebi sibrdzne