ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯერ ბავშვი არ დაბადებულიყო და აბრაამს არქმევდნენოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯერ ფონს იკითხავენ და მერე წყალში შესტოპავენო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯერ ხილი იხილე, მეხილე მერე იკითხეო.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯინიანს მხოლოდ საკუთარი სიმართლისა სჯერაოდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯიუტსა და ჯორზაქარას სინანული გასჩენიყო, მაგრამ უკვე გვიან იყო, არაფერი შველებიყო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჯიხვმა თქვა: ჩემს ზემოთ მარტო ღმერთიაო..დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჰგავს უხორთუმო სპილოსა ჭკვიანი კაცი, ბრიყვია.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჰა, შორსწასული და ჰა, შინმოუსვლელიო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


ქართული ანდაზა

qartuli andazebi qartuli andaza gamonatqvamebi frazebi azrebi sibrdzne brdznuli gamonatqvamebi

ჰარამი ლუკმა არავის შეერგებაო.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


არაბული ანდაზები

ბრძნული აზრები გამონათქვამები სიბრძნე ბრძნული ფრაზები ციტატები berdznuli andazebi brdznuli azrebi gamonatqvamebi sibrdzne brdznuli frazebi citatebi aforizmebi
გაბრაზება იწყება სიგიჟით და მთავრდება სინანულით.დანარჩენი იხილეთ სრულიადში