ლაროშფუკო

ლაროშფუკო - La Rochefoucauld

მთელი არსებით მხოლოდ იმიტომ არ ვეძლევით ერთ რომელიმე ბიწს, რომ ბევრი ბიწი გვაქვს.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

ადამიანის თვისებაა ჰკიცხოს ყოველივე ის, რის უნარიც თვითონ არა აქვს.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

ადამიანი თავისთავს ცნობს არა გონების თვალით, არამედ გამოცდილებით, ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა შეუდგება მოვალეობის აღსრულებას.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

ადამიანი ადამიანის ადამიანური ადამიანობით ადამიანობს.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

მხოლოდ ის ადამიანია სიცოცხლის ღირსი, ვინც დღენიადაგ ბრძოლით მოიპოვებს ცხოვრების უფლებას.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

იმედი უბედურთა მეორე სულია.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

ცისარტყელა ცაზე 15 წუთის განმავლობაში რომ ჩანდეს, არავინ მიაქცევდა მას ყურადღებას.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

თუ მიზნისკენ მიდიხარ და გზად შეჩერდები, რათა ყველა ძაღლს ქვა ესროლო, რომელიც გიყეფს, მიზნამდე ვერასოდეს მიაღწევ.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

არაფერში ისე არ მჟღავნდება ადამიანის ხასიათი, როგორც იმაში,თუ რა მიაჩნია მას სასაცილოდ.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

მხოლოდ ის არის საუკეთესო მთავრობა, რომელიც გვასწავლის ჩვენი თავის მართვას.გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

ყოველ უპრინციპო საქმიანობას გაკოტრებამდე მივყავართ.


გოეთე იოჰან ვოლფგანგ

გოეთე იოჰან ვოლფგანგ - Johann Wolfgang von Goethe

უსარგებლო სიცოცხლე უდროო სიკვდილია