სტატუსები - statusebi

"ფიქრის უფლება ყოფილა თურმე ყველაზე ძვირი, რადგან ცხოვრების ავანჩავანი ფიქრში ირკვევა“


სტატუსები - statusebi

"ჩვენს ცხოვრებაში ისევე როგორც მხატვრის პალიტრაზე, ერთადერთი ფერი ბატონობს- ის ანიჭებს აზრს სიცოცხლესაც და ხელოვნებასაც. ეს ფერი სიყვარულის ფერია."


სტატუსები - statusebi

სიტყვა სიყვარულის მაცნეა - ხოლო კოცნა, დასტურის ბეჭედი.
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


სტატუსები - statusebi

სიტყვა დინჯად მოზომე, რომ მუნჯობა სანატრელი არ გაგიხდეს
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


სტატუსები - statusebi

სინდისის თავისუფლება კი არა სინდისია საჭირო; სინდისი თვითონაა ზომიერად თავისუფალი
დანარჩენი იხილეთ სრულიადში


სტატუსები - statusebi

სიკეთის ნიჭი ხალხშია და იგი ყველამ უნდა გამოიყენოსდანარჩენი იხილეთ სრულიადში


სტატუსები

თებერვლის სუნი დაეტყო სივრცეს....


1. მოგონებებს შემოვისხამ მხრებზე, რომ არ შემცივდეს ამ ცივ, მთვარიან ღამეში და ვიხეტიალებ, ვივლი და ვივლი ფიქრიდან ფიქრში...


სტატუსები - statusebi

რამხელა ბედნიერებაა იმის ცოდნა, რომ ვიღაცას ამ ქვეყნად სიცოცხლეზე მეტად უყვარხარ


სტატუსები - statusebi

ანგელოზიც რომ იყო, ვიღაცას შენი ფრთების შრიალი არ მოეწონება


სტატუსები - statusebi

დაუკვირდი შენს აზრებს, რადგან ისინი სიტყვებად იქცევა.
დაუკვირდი შენს სიტყვებს, რადგან ისინი ქმედებებად იქცევა.
დაუკვირდი შენს ქმედებებს, რადგან ისინი ჩვევებად იქცევა.
დაუკვირდი შენს ჩვევებს, რადგან ისინი ხასიათად იქცევა.
დაუკვირდი შენს ხასიათს, რადგან იგი შენს ცხოვრებას განსაზღვრავს