შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 656 - 773


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 774 - 865


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 866 - 950


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 951 -1060


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1061 -1172


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1173 - 1291


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1292 - 1396


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი", თავები: 1397 - 1462


შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი"

"ვეფხისტყაოსანი" თავები: 1463-1548შოთა რუსთაველი "ვეფხისტყაოსანი""ვეფხისტყაოსანი" , თავები: 1549 - 1669