ოდიშის დიდი მთავარი

ოდიშის დიდი მთავარი

Authors: შამათავა, ირაკლი

Subjects: ისტორიული რომანი;


დახშული სივრცე

დახშული სივრცე

Authors: ჭყონია, გიორგი

Subjects: პოეზია;


გზა

გზა

Authors: გიორგაძე, როლანდ

Subjects: მოთხრობები;


გენაცვალოთ ალალბედა თქვენი თავი დამბედა !

გენაცვალოთ ალალბედა თქვენი თავი დამბედა!

Authors: ნადირაშვილი, ვასილ (ალალბედა)

Subjects: პოეზია;


ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები

ძველი ქართული მწერლობის ნათარგმნი ძეგლები

Authors: გაბიძაშვილი, ენრიკო

Subjects: ძველი ქართული ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია;


ლიტერატურული ნარკვევები და წერილები

ლიტერატურული ნარკვევები და წერილები

Authors: ინაური, ვახტანგ

Subjects: ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა;


ფარვანა

Authors: თხილავა, ეკა

Subjects: მოთხრობა;

DDC Subject: Literature & rhetoric


იდუმალთა მარში

Authors: მარადელი, მათე

Subjects: პოეზია;

DDC Subject: Literature & rhetoric


თეთრი ნისლი


Authors: მარადელი, მათე

Subjects: პოეზია;

DDC Subject: Literature & rhetoric


ლიტერატურის თეორია

ლიტერატურის თეორია

Authors: უელეკი, რენე; უორენი, ოსტინ

Subjects: ლიტერატურის თეორია;