ბიბლიური სიუჟეტების ხალხური ვარიანტები - ინწკირველი ეთერბიბლიური სიუჟეტების ხალხური ვარიანტებიAuthors: ინწკირველი, ეთერ
Subjects: ფოლკლორისტიკა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი; თავი პირველი; აბრაამის ამბავი ხალხურ ტრადიციაში; 1.1 პირველი სტუმრობა; 1.2 აბრაამის ფერისცვალება; 1.3. მეორე სტუმრობა; 1.4. ისაკის მსხვერპლშეწირვა; 1.5. ტერმინი «აბრამიანი»; თავი მეორე; «იობის წიგნის» ფოლკლორული ვერსია; თავი მესამე; სოლომონის ფოლკლორული სახე; 3.1. ავი დედაკაცის თემა; 3.2. კოკაში ჩამწყვდევის მოტივი; 3.3. სოლომონის ციკლის ზღაპრები; 3.4. სოლომონის პარალელური სახეები; დასკვნა; შემოკლებათა ახსნა; დამოწმებული ლიტერატურა.
Date of Issue: 2004
Source: ბიბლიური სიუჟეტების ხალხური ვარიანტები / ე.ინწკირველი: დის... ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.09 / სამეცნ. ხელმძ: რუსუდან ჩოლოყაშვილი; საქ. მეცნ. აკად. შ. რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტი. თბილ.,2004-164გვ.--ბიბლიოგრ: გვ.156-164. UDC: 894.631-91.09-343
Language: Georgian; English
Extent Format: 164გვ.
Created: 2007-07-11
Modified: 2009-01-16
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.