მოძღვრის ჰუმანურ-აღმზრდელობითი სახე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ სასულიერო პერიოდიკასა და მხატვრულ ლიტერატურაშიმოძღვრის ჰუმანურ-აღმზრდელობითი სახე მე-19 საუკუნის

მეორე ნახევრის ქართულ სასულიერო პერიოდიკასა და მხატვრულ ლიტერატურაში

Authors: მალაზონია, თამარ
Subjects: რელიგია ქართულ ლიტერატურაში
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი. თავი პირველი: თვალსაჩინო მოძღვარნი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოში. §1. საბჭოთა იდეოლოგია რელიგიისა და სამღვდელოების შესახებ. §2. ეპისკოპოსი ალექსანდრე. §3. ეპისკოპოსი გაბრიელი. §4. ეპისკოპოსი კირიონი. §5. ეპისკოპოსი ლეონიდი. §6. დავით ღამბაშიძე, ივანე გვარამაძე. თავი მეორე: მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პედაგოგიური პრობლემები და ქართველი სამღვდელოების პოზიცია (სასულიერო პრესის მიხედვით). §1. განათლების პრობლემა. §2. სწავლების ენისა და ეროვნული სახელმღძვანელოების პრობლემა. §3. მასწავლებლისა და პედაგოგიურ ურთიერთობათა პრობლემა. თავი მესამე: მოძღვრის სახე მე-19 საუკუნის ქართველ კლასიკოსთა შემოქმედებაში. §1. სკოლისა და მასწავლებლის ადგილი თერგდალეულთა ძირითადი მიზნების განხორციელებაში. §2. მოძღვრის სახე ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაში. §3. მოძღვრის სახე აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში. §4. მოძღვრის სახე ალექსანდრე ყაზბეგის შემოქმედებაში. დასკვნები. ლიტერატურა.
Date of Issue: 2005
Source: მოძღვრის ჰუმანურ-აღმზრდელობითი სახე მე-19 საკუნის მეორე ნახევრის ქართულ სასულიერო პერიოდიკასა და მხატვრულ ლიტერატურაში/ თ.მალაზონია : დის...პედ. მეცნ. კანდ. / სამეცნ. ხელმძღვ. გ. სიხარულიძე ; თბილ. სახელმწ. პედ. უნ-ტი - თბ., 2005 - 159გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 142-147;UDC: 27-726.2(479.22) + 37.014.52 + 821.353.1.09 + 821.353.1.09-92 + 37.01(479.22)(09)
Language: Georgian
Extent Format: 159 გვ.
Created: 2008-11-14
Modified: 2009-01-16

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.