შალვა კარმელის ცხოვრება და შემოქმედება - გოგიაშვილი ნუგზარშალვა კარმელის ცხოვრება და შემოქმედება


Authors: გოგიაშვილი ნუგზარ
Subjects: ქართული ლიტერატურა; История грузинской литературы; History of Georgian literature
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი; თავი I შალვა კარმელის ცხოვრება; I.I. შალვა კარმელი და «ცისფერყანწელთა» ბოჰემური ცხოვრება; თავი II შალვა კარმელის არქივი; II.I. შალვა კარმელის წიგნები; II.II. ავტორისეული ტექსტების დამახინჯებანი; II.III. ავტორისეული ვარიანტები; თავი III შალვა კარმელის შემოქმედება; III.I. შალვა კარმელის სონეტები; III.II. «მამულო, ძვირფასო, რაინდთა მამულო»; III.III. «აპოკალიპსის ცხენები»; III.IV. ადრეული ლექსებიდან; III.V. პოემები; III.VI. ვოდევილი «ორი მშიერი»; III.VII. საბავშვო ლექსები; თავი IV შალვა კარმელის ლექსების სტრუქტურა; დასკვნა; გამოყენებული ლიტერატურა.
Date of Issue: 2005
Source: შალვა კარმელის ცხოვრება და შემოქმედება / ნ.გოგიაშვილი: დის...ფილოლ.მეცნ. კანდ.10.01.01 / სამეცნ. ხელმძ. ინგა მილორავა; მეცნ. აკად. ქართ. ლიტ. ინ-ტი., 2006-119გვ.--ბიბლიოგრაფია: გვ. 117-119. UDC: 821. 353. 1. 09: 808. 517
Language: Georgian;
Extent Format: 119 გვ.
Created: 2007-04-20
Modified: 2009-01-16


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.