იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძისიდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის


Authors: ნემსაძე, ადა
Subjects: ქართული მხატვრული პროზა; Грузинская художественная проза; Georgian poetry
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი; თავი I. იდენტიფიკაციის თეორიული გააზრებისათვის; 1.1. იდენტიფიკაციის არსი და სახეები; 1.2. სოციალური იდენტიფიკაცია; 1.3. ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია; 1.4. პრობლემის კვლევის ისტორია; თავი II. სოციალური იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში; 2.1. ფსიქოსოციალური იდენტიფიკაცია; 2.2. ეროვნული იდენტიფიკაცია; თავი III. სივრცის იდენტიფიკაცია ოთარ ჭილაძის რომანებში; ძირითადი დასკვნები; დამოწმებული ლიტერატურა.
Source: იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის რომანებში / ა. ნემსაძე: დის... ფილოლ.მეცნ.კანდ. 10.01.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: მანანა კვაჭანტირაძე ; ქართ. ლიტ. ინ-ტი - თბ., 2006 - 138გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 129-137. UDC: 894.631.09-31 + 894.631.092
Language: Georgian
Extent Format: 108 გვ.
Created: 2007-02-21
Modified: 2007-11-29


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.