ადამიანის პრობლემისათვის გორგანის "ვის ო რამინში" (ფილოლოგია)ადამიანის პრობლემისათვის გორგანის "ვის ო რამინში"


Authors: ფარულავა, თამთა

DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი; I თავი. დიალოგი; 1)დიალოგი ფილოსოფიაში, ესთეტიკაში; 2)პერსონაჟის სიტყვა; II თავი. გული; 1) გული _ ადამიანის მეორე «მე»; 2) გული _ შინაგანი დაპირისპირების ასპარეზი; 3) «უგულოს» ცნებისათვის; III თავი. სამიჯნურო განცდის ბუნებისათვის; ძირითადი; დასკვნები; დანართი; დამოწმებული ლიტერატურა;
Date of Issue: 2006
Source: ადამიანის პრობლემისათვის გორგანის "ვის ო რამინში" / თ. ფარულავა: დის...ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.06 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ალექსანდრე გვახარია ; თსუ - თბ., 2006 - 145გვ. - - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ. 140-145. UDC: 128 + 821.222.1.09
Language: Georgian; Russian
Extent Format: 178 გვ.
Created: 2007-02-07
Modified: 2007-11-28
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.