გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობაგრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობა

Authors: ღარიბაშვილი, ია
Subjects: ქართული ეპისტოლური ლიტერატურა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი; თავი I - ეპისტოლარული ლიტერატურის ჟანრობრივი სპეციფიკისათვის; თავი II - გრიგოლ ორბელიანის ეროვნული და სოციალური ინტერესები ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაში; თავი III - გრიგოლ ორბელიანის ეთიკურ-ესთეტიკური მრწამსი და ქართული სულიერების გადარჩენის პრობლემა მისი ეპისტოლარული მემკვიდრეობის შუქზე; ა) გრიგოლ ორბელიანის ქრისტიანული პოზიცია; ბ) ლიტერატურისა და ხელოვნების საკითხებისადმი ინტერესი გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარულ მემკვიდრეობაში; თავი IV - გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარული ნაწერები, როგორც კავკასიის ბრძოლების მატიანე; თავი V - გრიგოლ ორბელიანის წერილები ოჯახთან და ახლობლებთან; ა) პოეტური შთაგონების ობიექტები «მშვენიერი გრაციანი» გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარულ ნაწერებში; ბ) ნიკოლოზ ბარათაშვილი გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლარული მემკვიდრეობის მიხედვით; დასკვნები; დამოწმებული წყაროები; ლიტერატურა.
Date of Issue: 2008
Source: გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობა / ი. ღარიბაშვილი: დის... ფილოლ. დოქტ. აკად. 10.01.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ი. ევგენიძე; ი. გოგებაშვილის თელავის სახ. უნ-ტი; 2008- 163 გვ. ბიბლიოგრ: 159-163 გვ. UDC: 821.353.1.09-6+821.353.1(092 ორბელიანი გრ.)
Language: Georgian
Extent Format: 163 გვ.
Created: 2009-09-10
Modified: 2011-05-02


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.