ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძურინიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


ჭაბუკნო, ვიდრე ცხოვრების დღეთ დილა გინთიათ
და სიყვარული გულის ჭირთაც გისიამოვნებთ,
არ დაიმჩნიოთ შავის ბედის მსწრაფლნი ლახვარნი
და შეუპოვრად წარიხოცეთ ცრემლნიცა მწარნი.

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.