ნიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძურინიკოლოზ ბარათაშვილი - სიბრძნის საგანძური

Nikoloz Baratashvili (sibrdznis sagandzuri)


რად ჰყვედრი კაცსა, ბანოვანო, პირუმტკიცობას?

ჰგავს, არ პასუხს სცემ შენ მას სულით მშვენიერითა.


სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძური

სიბრძნის საგანძურიLoading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.