ნახევარქათამას ამბავი ( კავკასიური ზღაპრები და თქმულებები )ერთი ნახევარქათამა და ერთი მელია დაძმობილდნენ. წავიდნენ გზასა. მელიამ გზაზე ნახევარქათამა გააჯავრა. ნახევარქათამამ უთხრა მელიას:
_ მელია, სუ, თორემ ჩაგყლაპავო!
მელიამ გაიცინა და უთხრა:
_ ჩამყლაპეო!
გააღო პირი და გადაყლაპა მელია.
წამოვიდა. გზაზე ერთ მგელს შეხვდა და მასაც დაუძმობილდა. წავიდნენ ერთად. გზაზე მგელმა გააჯავრა ნახევარქათამა. ნახევარქათამამ უთხრა:
_ მგელო, ჩაგყლაპავ, თუ თავი არ დამანებეო!
_ ჩამყლაპეო! _ უთხრა მგელმა.
გააღო პირი ნახევარქათამამ და მგელიც მელიასთან ჩააბრძანა. წამოვიდა ისევ ნახევარქათამა. გზაზე ერთ დათვს შემოხვდა:
_ დათვო, ჩაგყლაპავო! _ უთხრა ნახევარქათამამ.
დათვმა რაღაც დაიბუტბუტა და ხმა არც კი გასცა. გააღო პირი ამ ნახევარქათამამ და გადაყლაპა დათვიც.
წავიდა ისევ ნახევარქათამა და მივიდა ერთ ზღვასთან. დაღონდა ნახევარქათამა: როგორ უნდა გადავიდეო. იფიქრა, იფიქრა, გააღო პირი და
ჩაყლაპა ეს ზღვა და მშრალზე გავიდა ზღვის გაღმა. აქ ამოეფარა კამეჩის ნეხვს და დაიწყო ძახილი:
_ დიდებულო ხელმწიფევ, დიდებულო ხელმწიფევ!
გამოგზავნა ხელმწიფემ ნაზირ-ვეზირები: _ წადით, ვინ იძახისო!
წამოვიდნენ ეს ნაზირ-ვეზირები, ეძებეს, მაგრამ ვერსად იპოვეს, ხელმწიფეს მოახსენეს:
_ ვეძებთ, მაგრამ ჩვენ ვერაფერი ვიპოვეთო!
ნაზირ-ვეზირები რომ გაშორდნენ, ნახევარქათამამ ისევ მორთო ყვირილი:
_ დიდებულო ხელმწიფევ, დიდებულო ხელმწიფევ!
წამოვიდა ახლა თვითონ ხელმწიფე. ეძება ეს მყვირალა და კამეჩის ნეხვის უკან იპოვა. წაიყვანა შინ, მისცა კარისკაცებს და უთხრა:
_ საქათმეში შეაგდეთო!
წაიყვანეს ნახევარქათამა და შეაგდეს საქათმეში. ნახევარქათამამ
ამოუშვა მელია მუცლიდან. მელიამ დაჭამა ქათმები და გასწია თავის
გზაზე. მეორე დღეს შევიდნენ, ნახეს _ ქათმები ერთიც აღარ არის. დაიჭირეს ნახევარქათამა და შეაგდეს საბატეში.
ამოუშვა ნახევარქათამამ მგელი. მგელმა დაჭამა ბატები და წავიდა თავის გზაზე. მეორე დღეს შევიდნენ საბატეში, ნახეს, ერთი ბატიც აღარ დარჩენილა. ნახევარქათამა კი ქანდარაზე ზის.
გამოიყვანეს და დაამწყვიდიეს საცხვრეში, ეგებ ერკემალმა გაჭყლიტოსო. ამოუშვა ნახევარქათამამ დათვი ამ ცხვრებში. დათვმა დაჭამა ცხვრები და გასწია თავის გზაზე. მეორე დღეს ხელმწიფემ შეგზავნა კაცები:
ნახეთ, იმ ეშმაკმა რა ჰქნაო? შევიდნენ. ნახეს, ცხვარიც აღარ არის. გაჯავრდა ხელმწიფე. მაშინ უბრძანა მისი დაკვლა: მოახრაკვინა და შეჭამა. მუცელში გაცოცხლდა ნახევარქათამა, დაიწყო ხტუნაობა და სიმღერა. ხელმწიფემ უბრძანა ნაზირ-ვეზირებს და მეომრებს, აიღეთ ხმლები და როდესაც ამოფრინდება, მოკალითო! ამოფრინდა ნახევარქათამა და გაიქცა ბაღში. გამოუდგნენ მოსაკლავად. ამოუშვა პირიდან ნახევარქათამამ ზღვა და ჩაახრჩო ხელმწიფე და მისი ნაზირ-ვეზირები.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.