ბრძნული აზრებიახალი თაობა ის კი არ არის, ვინც ახალგაზრდაა მხოლოდ თავისი ასაკით, არამედ ახალი თაობა ის არის, ვინც ახალ რამეს შექმნის და შემოიტანს თავისი ერის ცხოვრებაში. (ილია ჭავჭავაძე)


ახალი თაობა თავის დანიშნულებას მხოლოდ მაშინ აასრულებს, როდესაც სამართლიანად დააფასებს და განმარტავს ძველ თაობის ნაანდერძევს, ქართულ ვინაობას აღადგენს და ეროვნების წარმატებისთვის გამოსადეგ იარაღად გადააქცევს. (არჩილ ჯორჯაძე)


ახალმა თაობამ, თუ რამე მომავალის იმედი აცოცხლებს და თუ ხალხთან ერთად ჰსურს მოქმედება, უნდა დემოკრატიულ ნიადაგზედ ააშენოს ეროვნული კეთილდღეობა. (არჩილ ჯორჯაძე)


ახალი თაობის ლტოლვილებათა მიზანი, მათი აზრების სიმძიმე უნდა იყოს აწმყოში და უფრო მომავალში, და არა წარსულში; ის უნდა ხედავდეს იდეალს მომავალში, და არა წარსულში, უნდა ხედავდეს იდეალს სულ სხვაგვარ მამულის შვილებში... წარსული ცხოვრება, როგორც მეცნიერების საგანი, და თვით მეცნიერება, უნდა იყოს მათი გზის მაჩვენებელი და სიბნელის გამნათებელი.. (გიორგი უთურგაული)

ახალი მეგობარი მსგავსია ახალი ღვინისა: როცა ახალი ღვინო დაძველდება, სიამოვნებით დალევ მას. (სიბრძნე ისო ძისა ზირაქისა)

ილია ჭავჭავაძეარჩილ ჯორჯაძე

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.