ქართული თეატრალური ტერმინოლოგიაქართული თეატრალური ტერმინოლოგია

(qartuli teatraluri terminologia)


Authors: ლობჯანიძე, ივლიტა (Lobjanidze, Ivlita)

Subjects: ქართული თეატრალური ლექსიკა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: ნაშრომის ზოგადი დახასიათება; შესავალი; თავი I ქართული თეატრალურ-სანახაობითი კულტურის საწყისები და მისი განვითარების ისტორია; თავი II ქართულ თეატრალურ ტერმინთა შესწავლის ისტორიისათვის; თავი III თეატრალური ტერმინოლოგიის სემანტიკური ველი და თემატური ჯგუფები; თავი IV თეატრალურ-სანახაობითი ტერმინები ძველსა და საშუალ ქართულში §1. თეატრალური ნაგებობის აღმნიშვნელი ტერმინ «თეატრის» სინონიმები ძველ ქართულში; §2. ტერმინი «მსახიობი» და მისი ერთ-ერთი სინონიმი ძველ ქართულში; §3 სქესის გრამატიკული კატეგორიის გამოხატვა ძველ ქართულ თეატრალურ ტერმინებში; §4. «სახიობა» - «სახისმეტყველების» სემანტიკური მიმართებისათვის; §5. «მღერა» - «თამაშობის» სემანტიკური მიმართებისათვის; §6. გოდების სახიობა _ ტრაგედია; §7. ტერმინის «ზრუნის» შესახებ; §8. ერთი მივიწყებული თეატრალური ტერმინის (ქსოვილის) შესახებ; §9. თეატრალური ტერმინი «დასი»; თავი V თეატრალური ტერმინ-დერივატები ქართულში; §1. ძველი ქართული თეატრალური ტერმინები; §2. უცხოური წარმოშობის ტერმინები; §3. თეატრალური დერივაციული ტერმინები პრეფიქსული, სუფიქსური და კონფიქსური წარმოების მიხედვით; დასკვნა; დამოწმებული ლიტერატურა; წყაროები; შემოკლებანი.
Date of Issue: 2008
Source: ქართული თეატრალური ტერმინოლოგია / ი. ლობჯანიძე: დის... ფილო. მეცნ. დოქტ. აკად. ხარ. 10.02.01 / ხელმძღ: მ. სუხიშვილი; ი. ჭავჭავაძის სახ. უნ–ტი., 2008 – 207 გვ. -- ბიბლიოგრ: გვ. 153 – 159. UDC: 811.353.1'373
Language: Georgian
Extent Format: 207 გვ.
Created: 2009-03-24
Modified: 2009-03-25

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.