სპარსულ-არაბულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობები ლექსიკის დონეზე ...სპარსულ-არაბულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობები ლექსიკის დონეზე «შაჰ-ნამეს» «ზაჰაქის ამბავის» სპარსული და ქართული ტექსტების შეპირისპირების საფუძველზე
sparsul-arabul-qartuli enobrivi urtiertobebi leqsikis doneze shah names zahiris ambavis sparsuli da qartuli teqstebis shepirispirebis safudzevlze
Authors: ქაზემი, იჰაბ
Subjects: სპარსულ–არაბულ–ქართული ენობრივი ურთიერთობანი; სპარსული და არაბული ლექსიკა; "შაჰ–ნამეს" ქართული ვერსიები; სპარსული პოეზია;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი; თავი პირველი - «შაჰ-ნამე» და მისი ქართული ვერსიები; თავი მეორე - სპარსულ-არაბული ლექსიკა «ზააქის ამბავის» პროზაულ ვერსიაში; I კონკრეტული არსებითი სახელები.; II აბსტრაქტული სახელები; III ზედსართავი სახელები და ზმნიზედები; თავი მესამე - «ზააქის ამბავის» პროზაულ ვერსიაში დადასტურებული სპარსულ-არაბული სიტყვების ფონეტიკური და მირფოლოგიური ცვლილებები; ბოლოთქმა - სპარსულ-არაბულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობების ზოგადი მიმოხილვა ლექსიკის დონეზე; ლიტერატურა.
Date of Issue: 2008
Source: სპარსულ-არაბულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობები ლექსიკის დონეზე «შაჰ-ნამეს» «ზაჰაქის ამბავის» სპარსული და ქართული ტექსტების შეპირისპირების საფუძველზე / ი. ქაზემი: დის... სპარსულ ფილოლ. ფილოსოფ. დოქტ. / სამეცნ. ხელმძღვ. თ. ჩხეიძე; ჯ. გიუნაშვილი; თბილ. აზიისა და აფრიკის ინ–ტი; ჰუმანიტ. მეცნ. ფაკულტ., 2009 – 180 გვ. – – ბიბლიოგრ. გვ.175– 180. UDC: 811.411.21'373+811.222.1'373+821.222.1.09-1+81'246.2
Language: Georgian
Extent Format: 180 გვ.
Created: 2009-06-02
Modified: 2009-06-03


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.