წმ. დიმიტრის ციკლი ("წამება", "სასწაულები","წესხმა") ქართულ მწერლობაშიწმ. დიმიტრის ციკლი ("წამება", "სასწაულები","წესხმა") ქართულ მწერლობაში

Authors: მაჭავარიანი, მაია

Subjects: ქართული ლიტერატურა;
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შესავალი. ნაწილი I. წმ. დიმიტრი ბერძნულ ლიტერატურაში. თავი 1. წმ. დიმიტრის კულტი. 1.1. წმ. დიმიტრის წარმომავლობა. 1.2. წმ. დიმიტრის ნაწილები. 1.3. დასკვნა. თავი 2. წმ. დიმიტრის კულტთან დაკავშირებული თხზულებები ბერძნულ ლიტერატურაში. 2.1. «წამება”. 2.2. წმ. დიმიტრის «წამების” რედაქციების დათარიღების ინტერპრეტაციისათვის. 2.3. წმ. დიმიტრის «სასწაულები”. 2.3.1. წმ. დიმიტრის «სასწაულების” პირველი ციკლი. 2.3.2. წმ. დიმიტრის «სასწაულების” მეორე ციკლი. 2.3.3. წმ. დიმიტრის «სასწაულების” მესამე ციკლი. 2.3.4. წმ. დიმიტრის სასწაულების ლათინური ციკლი. 2.4. დასკვნა. ნაწილი 2. წმ. დიმიტრი ძველ ქართულ ლიტერატურაში. თავი 1. წმ. დიმიტრის «წამება”. 1.1. ხელნაწერები. 1.1.1. H 341. 1.1.2. SIN. 80. 1.2. «წამების” ტექსტის სტრუქტურა (ცხრილი 1). 1.2.1. იმპერატორ მაქსიმიანესა და დიმიტრის შეხვედრა. 1.2.2. წმ. დიმიტრის მოწამეობრივი აღსასრული. 1.2.3. იმპერატორის სიკვდილი. 1.2.4. წმ. დიმიტრის მირონმდინარების სასწაული. 1.3. წმ. დიმიტრის «წამების” ქართული სვინაქსარული რედაქცია. 1.4. დასკვნა. თავი 2. წმ. დიმიტრის «სასწაულები”. 2.1. ხელნაწერები. 2.2. ტექსტის სტრუქტურული ანალიზი (ცხრილი 2). 2.3. სასწაულები, რომლებიც არ არის ქართულ თარგმანში. 2.4. სასწაულები, რომლებიც არ არის ბერძნულ ტექსტში. ქვრივის შვილის აღდგინება. კაცნი კალადიიდან. «ღელვა გუემულთათს” გემი ქარიშხალში «სასწაული მოხარკეთათჳს”. «სასწაული ავართათჳს, თავი ი˜ე. ურწმუნოს დასჯა. 2.5. ისტორიული სინამდვილის ასახვა. 2.5.1. იოანე თესალონიკელი – ავტორი და თვითმხილველი. 2.5.2. სასწაულების ე.წ. «სეპარატისტული” ხასიათი. 2.5.3. წმ. დიმიტრის წარმომავლობა. 2.5.4. წმ. დიმიტრის ნაწილები და სალხინობელი. 2.5.5. წმ. დიმიტრის ნაწილების მირონმდინარება მირონმდინარების სასწაულის დათარიღებისათვის მირონის შემადგენლობა. 2.5.6. სხვა ისტორიული დეტალები. 2.6. დასკვნა. თავი 3. წმ. დიმიტრის «შესხმა”. 3.1. ხელნაწერები. 3.2. წმ. დიმიტრის «შესხმა” ბერძნულ ლიტერატურაში. 3.3. წმ. დიმიტრის «შესხმის” ქართული ტექსტის კომპოზიცია. (ცხრილი 3) 3.4. წმ. დიმიტრი და წმ. კვიპრიანე. 3.5. წმ. დიმიტრის «შესხმის” ქართული ვერსიის ბერძნულ-ქართული წყაროები. 3.6. «შესხმის” სავარაუდო მთარგმნელი. 3.7. «შესხმის” დათარიღება. 3.8. «შესხმის” ავტორ-შემდგენელი. 3.9. დასკვნა. ნაწილი 3. ორატორული ხელოვნება წმ. დიმიტრის ქართულ ციკლში. თავი 1. ჰაგიოგრაფიული პარადიგმები. 1.1. შესავალი. 1.2. მტარვალი და მოწამე. 1.3. დიდაქტიკური მოტივი. თავი 2. რიტორიკული ხერხები ჰაგიოგრაფიაში. თავი 3. დასკვნა. ძირითადი დასკვნები. ბიბლიოგრაფია.
Date of Issue: 2006
Source: წმ. დიმიტრის ციკლი ("წამება", "სასწაულები","წესხმა") ქართულ მწერლობაში / მ. მაჭავარიანი: დის... 2006–248 გვ. UDC: 821.353.1(აგიოგრ) + 821.14'01+27–36
Language: Georgian
Extent Format: 248 გვ.
Created: 2009-01-13
Modified: 2009-01-16


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.