გრიგოლ ნაზიანზელის “ცხოვრების” და “შესხმის” ძველი ქართული თარგმანები (გრიგოლ ხუცესისა და სოფრონ იერუსალიმელის თხზულებების მიხედვით)გრიგოლ ნაზიანზელის “ცხოვრების” და “შესხმის” ძველი ქართული

თარგმანები (გრიგოლ ხუცესისა და სოფრონ იერუსალიმელის თხზულებების მიხედვით)


Authors: მარგიანი, თამარ
Subjects: ლიტერატურა
DDC Subject: Literature & rhetoric
Table Of Contents: შ ე ს ა ვ ა ლ ი; ნაწილი I. გრიგოლ ხუცესის “გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრების” ქართული თარგმანები; თავი I. გრიგოლ ხუცესი _ “გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრების” ავტორი; თავი II. “ცხოვრების” შემცველი ბერძნული კრებულები; თავი III. “ცხოვრების” შემცველი ქართული კრებულები; თავი IV. “ცხოვრების” ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანის შემცველი ხელნაწერები; თავი V. “ცხოვრების” ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანის შემცველი ნუსხების ურთიერთმიმართება; თავი VI. “ცხოვრების” ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანის თავისებურება; თავი VII. “ცხოვრების’ ეფრემ მცირისეული თარგმანის შემცველი ხელნაწერები; თავი VIII. “ცხოვრების” ეფრემ მცირისეული თარგმანის შემცველი ნუსხების ურთიერთმიმართება; თავი IX. “ცხოვრების” ეფრემ მცირისეული თარგმანის თავისებურება. თავი X. ბიბლიური ციტაცია “ცხოვრების”ქართულ თარგმანებში; ნაწილი II. სოფრონ იერუსალიმელის “გრიგოლ ნაზიანზელის შესხმა”; თავი I. სოფრონ იერუსალიმელი _ “გრიგოლ ნაზიანზელის შესხმის” ავტორი; თავი II. სოფრონ იერუსალიმელის ქართული თარგმანები; თავი III. “შესხმის” ქართული თარგმანის შემცველი ხელნაწერები; თავი IV. “შესხმის” ავთენტურობის საკითხი; ნაწილი III. შენიშვნები გრიგოლ ხუცესის “გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრებისა” და სოფრონ იერუსალიმელის “გრიგოლ ნაზიანზელის შესხმის” ქართულ თარგმანებთან დაკავშირებით; დასკვნა; გამოყენებული ლიტერატურა; 2 დამატება: გრიგოლ ხუცესის “გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრების” ეფთვიმე ათონელისეული თარგმანი; გრიგოლ ხუცესის “გრიგოლ ნაზიანზელის ცხოვრების” ეფრემ მცირისეული თარგმანი; სოფრონ იერუსალიმელის “გრიგოლ ნაზიანზელის შეხმის” ეფრემ მცირისეული თარგმანი.
Date of Issue: 2006
Source: გრიგოლ ნაზიანზელის "ცხოვრების" და "შესხმის" ძველი ქართული თარგმანები /თ.მარგიანი : დის...ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.01 / ხელნაწრთა ინ-ტი - თბ., 2006 - 307გვ. - - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ. 103-107; UDC: 821.14'01 + 82=03.14'01
Language: Georgian
Extent Format: 307 გვ.
Created: 2008-12-02
Modified: 2009-01-16


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.