ქართული ასომთავრული ანბანი და მისი შემქმნელები: «ბაკურ» და «გრი ორმიზდ»
ქართული ასომთავრული ანბანი და მისი შემქმნელები:

«ბაკურ» და «გრი ორმიზდ»

(qartuli asomtavruli anbani da misi shemqmnelebi:

"bakur" da "gri ormizd")

ხურცილავა ბესიკ ( xurcilava besik)


Subjects: ქართული დამწერლობა;

DDC Subject: Literature & rhetoric

Abstract: წიგნში წარმოდგენილია ქართული ასომთავრული დამწერლობის წარმოშობის პრობლემის ირგვლივ ავტორის მიერ ბოლო წლების მანძილზე წარმოებული კვლევა-ძიების შედეგები; ჩამოყალიბებულია ერთიანი, მწყობრი მეცნიერული კონცეფცია აღნიშნულ საკითხზე; განსაზღვრულია ქართული ასომთავრული ანბანის შექმნის დრო, ავტორთა ვინაობა, მათი რელიგიური მრწამსისა და მსოფლმხედველობის ზოგადი სურათი და სხვ. ნაშრომი განკუთვნილია როგორც სპეციალისტთა, ისე მკითხველთა ფართო წრისათვის.
Table Of Contents: წინათქმა; შესავალი; თავი I. მწიგნობრული ტრადიციები ანტიკური ხანის იბერიაში; თავი II. ქართული ანბანის წარმომავლობის საკითხი საისტორიო ტრადიციის მონაცემების შუქზე. ძირითადი სამეცნიერო ვერსიები; თავი III. ქართული ანბანის წარმომავლობის საკითხი სომხური და კავკასიის ალბანელთა დამწერლობების პარადიგმატული შეპირისპირების შუქზე; თავი IV. ქართული ანბანის წარმომავლობის საკითხი ლინგვისტური მონაცემების შუქზე; თავი V. ქართული ასომთავრული ანბანის რიცხვ-ნიშანთა სისტემა, როგორც ორიგინალური კრიპტოგრაფიისა და ნიშანთმისტიკის საფუძველი; თავი VI. ქართული ქრისტიანული წელთაღრიცხვა და ასომთავრული ანბანი; თავი VII. ადგილობრივი ქრისტიანული ტრადიცია ქართული ენისა და დამწერლობის მისტიური ხვედრის შესახებ («ქებაჲ და დიდებაჲ ქართულისა ენისაჲ», დავათის ქვასვეტი და ასომთავრული ანბანი); თავი VIII. ქართული ასომთავრული ანბანის ავტორები – ბაკურ და გრი ორმიზდ (ისტორიულ-ბიოგრაფიული პორტრეტები); თავი IX. ქართული ასომთავრული ანბანის შემქმნელ პირთა რელიგიური მრწამსისა და მსოფლმხედველობის საკითხი; თავი X. ეპოქა, რომელშიც იშვა ქართული ასომთავრული ანბანი; თავი XI. თექვსმეტსაუკუნოვანი საიდუმლოს ზღურბლზე; ბოლოთქმა; GEORGIAN ASOMTAVRULI ALPHABET AND ITS AUTHORS: «BAKUR» AND «GRI ORMIZD»; ДРЕВНЕГРУЗИНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ АСОМТАВРУЛИ И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ: «БАКУР» И «ГРИ ОРМИЗД»; ბიბლიოგრაფია (BIBLIOGRAFY / БИБЛИОГРАФИЯ).

Date of Issue: 2008

Source: ქართული ასომთავრული ანბანი და მისი შემქმნელები: «ბაკურ» და «გრი ორმიზდ» = GEORGIAN ASOMTVARULI ALPHABET AND ITS AUTHORS: «BAKUR» AND «GRI ORMIZD» = ДРЕВНЕГРУЗИНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ АСОМТАВРУЛИ И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ: «БАКУР» И «ГРИ ОРМИЗД» / ბ. ხურცილავა: რედ.: ი. კვიციანი; თბ.,– 2008 – 254 გვ. UDC: 003.334.2+811.353.1'351

Language: Georgian; Russian; English
Extent Format: 254 გვ.
Created: 2009-02-03
Modified: 2009-02-10

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.