ნანა სელეპანოვა - უნდა წახვიდე

უნდა წახვიდე,
სხვა გზა არ არის,
უნდა წახვიდე..
ვიდრე დარჩენის
მიზეზს მოგცემს,
ვიდრე გაგიშვებს,