ნანა სელეპანოვა - სადაც არა სჯობს, გაცლა სჯობს!

ქარს ავეკიდე, ქარაშოტს,
წვიმამ ცრემლებით დამნამა,
"სადაც არა სჯობს, გაცლა სჯობს!"
დავდივარ ცალი - ცალადა.


ნანა სელეპანოვა - სადაც ვშობილვარ გავზრდილვარ

სადაც ვშობილვარ,გავზრდილვარ,
ჩემი სამშობლო ის არის?
სად ამაყად ვერ დავდივარ,
სადაც ვერ ვტყორცნე ისარი.


ნანა სელეპანოვა- იქ,სადაც

იქ,სადაც ტუჩებს დაავიწყდათ უმანკო კოცნა,
სად სიმარტოვე მდუმარებით დაიზაფრება,
სად თავაწყვეტილ, გადარეულ სურვილთან ყოფნა
ვნებაალეწილ სიჩუმეში ჩაიკარგება.