ლიკა ჯაბიძე - მე შენში მიყვარს სილაჟვარდე ცის...
მე შენში მიყვარს სილაჟვარდე ცის...
სისპეტაკე თოვლის-რა ლამაზად ცრის...
მე შენში მიყვარს ეს სხივები მზის...
და მთვარის ნათელი, როგორ დაგვნათის...
მე შენში მიყვარს-დილის ნამი წყლის ...
და წვიმის წვეთები, რომ ეცემა ძირს...
მე შენში მიყვარს-ქარის ქროლვა დღის...
და ეს ქარიშხალი-მცველი ამ ღამის...
მე შენში მიყვარს-ის ნისლები მთის...
და თვით ყინვაც მიყვარს-სუნთქვას არ მაცლის...
მე შენში მიყვარს-ჭექა; მეხი ღვრთის...
და ქუხილიც მიყვარს-გაელვება ცის...
მე შენში მიყვარს-შემოდგომა; ქრის...
და მე ფოთოლცვენაც- შენში მიყვარს ის...
მე შენში მიყვარს-გაზაფხული მზის...
და ეს ყვავილები-ვის ეკუთვნის, ვის?
მე შენში მიყვარს-ზაფხული იმ დღის...
და ზამთარი მოდის-შენში მიყვარს ის!...Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.