წყენა, დაშორება, მიტევება,წყენა,დაშორება,მიტევება,
ხილვა,სულთქმა-უშით ხადილი...
თავზე დატეხილი მისტერია,
ხელები ვედრებად გაწვდილი...
ჩვეულებრივი ისტორია,-
არაჩვეულებრივად განცდილი.
ყოფა გარდასულის მოგონებით
არცათუ მთლად ვარდის ფერია...
მარტო გარდასულის მოგონებით
ყოფა მეტისმეტად ძნელია,
თუმცა...რა ხდება და რასა ჰკვდები,
ეს "არ ახალია,ძველია".
ტკენა,დაშორება გისვენია,
ჰგონებ-ჩათავდი და მოისრე...
დგახარ-დაწვრილებით იხსენებ,
ზიხარ მოსაგონარს მოისევ...
ბევრი ამდაგვარი გისმენია,
ბევრსაც ამნაირსაც მოისმენ:
თავზე დატეხილი მისტერია,
ხელები-ვედრებად გაწვდილი...
ჩვეულებრივი ისტორია,-
მაინც შენეულად განცდილი.

ბელა შალვაშვილი
Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.