აფორიზმები - პოეზიაზე (aforizmebi - poeziaze)



აფორიზმები - პოეზიაზე (aforizmebi - poeziaze)


მაშინღა ნახეთ მელექსე და მისი მოშაირობა!

რა ვეღარ მიჰხვდეს ქართულსა, დაუწყოს ლექსმან ძვირობა,

არ შეამოკლოს ქართული, არა ქმნას სიტყვა-მცირობა,

ხელ-მარჯვედ სცემდეს ჩოგანსა, იხმაროს დიდი გმირობა.



Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.