აფორიზმები - პოეზიაზე (aforizmebi - poeziaze)აფორიზმები - პოეზიაზე (aforizmebi - poeziaze)


ვითა ცხენსა შარა გრძელი და გამოსცდის დიდი რბევა,

მობურთალსა -- მოედანი, მართლად ცემა, მარჯვედ ქნევა,

მართ აგრევე მელექსესა ლექსთა გრძელთა თქმა და ხევა,

რა მისჭირდეს საუბარი და დაუწყოს ლექსმან ლევა.Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.