ქართული ლიტერატურის ისტორია (ტომი 3) История грузинской литературы; History of Georgian literatureქართული ლიტერატურის ისტორია (ტომი 3) История грузинской литературы; History of Georgian literature


Abstract: ქართული ლიტერატურის ისტორიის ექვსტომეულის წინამდებარე ტომში, ბუნებრივია, მთავარი ადგილი უჭირავს კლასიკოსებს, რომელთა შემოქმედებამ განსაზღვრა XIX ს. პირველი ნახევრის ქართული ლიტერატურის განვითარების მაგისტრალური ხაზი. ამასთანავე, წიგნში განხილულია ნაკლებად ცნობილი მწერლების შემოქმედებაც, რასაც ეპოქის საერთო ლიტერატურული პროცესის ისტორიული სურათის აღსადგენად გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ტომი ორი ნაწილისაგან შედგება: პირველ ნაწილში მიმოხილულია რომანტიზმი, ხოლო მეორეში − ქართული რეალიზმის განვითარების პირველი ეტაპი, რომელიც ესაზღვრება 60-იან წლებს. თვითეულ ნაწილს წინ უძღვის ეპოქის სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურული ვითარების საერთო ნარკვევი, სადაც ნაჩვენებია ისტორიულ-საზოგადოებრივ გარემოსთან ლიტერატურული მოვლენების მჭიდრო კავშირი, მიმოხილულია ლიტერატურულ მიმართულებათა ეროვნულ ნიადაგზე ჩამოყალიბებისა და განვითარების პროცესი.
Table Of Contents: სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ-ლიტერატურული ვითარება ΧΙΧ ს. 20 – 30-იანი წწ. საქართველოში (გ. აბზიანიძე); ალექსანდრე ჭავჭავაძე (აკ. კენჭოშვილი); გრიგოლ ორბელიანი (აკ. გაწერელია); ნიკოლოზ ბარათაშვილი (გ. აბზიანიძე); სოლომონ რაზმაძე (ნ. ალანია); მიხეილ თუმანიშვილი (ჯ. ჭუმბურიძე); ალექსანდრე ორბელიანი (ა. გაჩეჩილაძე); დავით მაჩაბელი (ნ. ალანია); ვახტანგ ორბელიანი (ა. ალანია); გრიგოლ რჩეულიშვილი (ჯ. ჭუმბურიძე); სოციალურ-პოლიტიკური და კულტურულ-ლიტერატურული ვითარება ΧΙΧ საუკ. 40 – 50-იან წწ. საქართველოში (დ. გამეზარდაშვილი); გიორგი ერისთავი (დ. გამეზარდაშვილი); ზურაბ ანტონოვი (დ. გამეზარდაშვილი); ივანე კერესელიძე (ა. კალანდაძე); დანიელ ჭონქაძე (ა. გაჩეჩილაძე); ლავრენტი არდაზიანი (ა. გაჩეჩილაძე).
Date of Issue: 1969
Source: ქართული ლიტერატურის ისტორია : 6 ტომად / მთ. რედ.: გ. ლეონიძე (მთ. რედ.), გ. აბზიანიძე, ალ. ბარამიძე, დ. ბენაშვილი, კ. კეკელიძე ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტი. — თბ., 1960.— ; 26სმ. ტ. 3: (XIX საუკუნის პირველი ნახევარი) / [ტომის სარედ. კოლ.: გ. აბზიანიძე (რედ),ა. გაჩეჩილაძე, ა.გაწერელია. — 1969. — 426 გვ., — 1969. — 426 გვ. UDC: 894.631.09(003)
Language: Georgian
Extent Format: 497 გვ.
Created: 2006-08-31
Modified: 2007-02-13

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.