ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება - ზვიად გამსახურდიავეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება

გამსახურდია ზვიად


ქართული ეპიკური პოეზიის ისტორია;

I. ალეგორიული მეთოდის ევოლუცია ანტიურობასა და შუასაუკუნეებში.; 1. მითოსისა და პოეზიის გაგება ახალი დროის მეცნიერებაში; 2. ანტიურობის ალეგორიული თეორიები; 3. მითოსური არქეტიპები ; 4. ალეგორია საღვთო წერილში და ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებაში; 5. ეგზეგეტიკური ტრადიციები ქართულ სასულიერო მწერლობაში ; II. შუასაუკუნოებრივი ქალის კულტი და "ვეფხისტყაოსანი" ; 1. საღვთისმეტყველო წანამძღვრები ქალის რელიგიური თაყვანისცემისა; 2. ქალწული "ნატურას" გაგება შარტრის პლატონურ სკოლაში ; 3. ტრუბადურთა Midons ; 4. კურტუაზული Dame ; 5. სუფისტური მიჯნურობა და ვეფხისტყაოსანი; 6. თამარ მეფის კულტი "თამარიანსა" და "ვეფხისტყაოსანში" ; 7. "თამარიანის" ჩართული ელეგია და "ვეფხისტყაოსანი" ; III. “ვეფხისტყაოსანი“ და წმ.გიორგის კულტი ; 1. საგმირო-სამიჯნურო ჟანრის წარმოშობისათვის; 2. წმ.გიორგის კულტის გენეზისისათვის ; 3. წმ.გიორგი და რაინდობის ინსტიტუტი ; 4. წმ.გიორგის კულტი საქართველოში ; 5. წმ.გიორგი ქართულ მითოლოგიაში ; 6. წმ.გიორგის კულტის გამოძახილი ვეფხისტყაოსანში; 7. წმ.გიორგი იკონოგრაფიაში, ფოლკლორში, ვეფხისტყაოსანში; 8. ტარიელის სახე და დავით სოსლანი ; IV. ვეფხისტყაოსნის გმირთა სახელების სიმბოლიკა (სიმბოლური ონომატოლოგია); 1. ალეგორიული მეთოდი გელათის აკადემიაში; 2. ალეგორიული ეტიმოლოგიზმი ანუ მზამეტყველება; 3. საკუთარი სახელები ვეფხისტყაოსანში; ა) მამაკაცთა სახელები; ბ) სახელი “თინათინ“ ; გ) მოხუცი მეფე ; დ) უცხო მოყმე ; ე) მარგალიტი ; ვ) ქვაბის სიმბოლიკა; ზ) ედემი და მიწიერი ყოფა; თ) ნესტანი და დავარი ; ი) სასიძო ; კ) “ვეფხისტყაოსანი” და “ქრისტიან როზენკროიცის ქიმიური ქორწინება”; ლ) ნურადინ ფრიდონი ; 4. ავთანდილის, როგორც გმირის ევოლუცია; ა) მინა და იაგუნდი ; ბ) ფატმანი ; გ) ავთანდილი და ფატმანი; V. ჰეროიკული ინიციაცია ვეფხისტყაოსანში; 1. ზოგადი შეფასება ; 2. ინიციაციის მხატვრული განზოგადება წინარე რომანში (“რამაიანა“ და “ვეფხისტყაოსანი“); 3. ვეფხისტყაოსანი და შუასაუკუნოებრივი რაინდული რომანი ; ა) ბერძნულ - ბიზანტიური რომანის ტრადიციები ; ბ) კურტუაზული რომანის ტრადიციები ; ძირითადი დასკვნები ; ლიტერატურა

Date of Issue: 1991
Source: ვეფხისტყაოსნის სახისმეტყველება / ზ. გამსახურდია; [რედ.: სარგის ცაიშვილი] ; საქ. მეცნ. აკად., რუსთაველის სახ. ქართ. ლიტ. ინ-ტი - თბ. : მეცნიერება, 1991 : მ/ს სტ. - 356გვ. ; 20სმ. - რეზ. ინგლ. ენ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 343. - : 4მ.80კ. UDC: 894.631.092 + 894.631.09-13
Language: Georgian
Extent Format: 343 გვ.
Created: 2006-08-17
Modified: 2007-02-13


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.