ვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი აბჟანდაძე ანზორვეფხისტყაოსანი და მისი ავტორი - აბჟანდაძე ანზორ

(vefxistyaosani da misi avtori, Anzor Abjandadze)


ქართული ეპიკური პოეზიის ისტორია;

შესავალი; თავი I. შოთა რუსთველის ვინაობის ძიების ორი გზა; თავი II. დინასტიური პრობლემები საქართველოში XII; საუკუნის დასასრულს და “ვეფხისტყაოსანი”; თავი III. ასახვის რუსთველისეული მეთოდები; მიჯნურობისა, როგორც საზოგადოებრივი ინსტიტუტისა, და “ვეფხისტყაოსნის” პროლოგში გაცხადებული რუსთველის მიჯნურობის ხასიათი; თავი IV. ბერად აღკვეცის მიზეზი; თავი V. “ვეფხისტყაოსნის” ავტორი – სასულიერო მოღვაწე და პოეტი; თავი VI. “ვეფხისტყაოსნის” ავტორის საერო ასპარეზზე დაბრუნების მიზეზი; თავი VII. “ვეფხისტყაოსნის” ავტორის მეჭურჭლეთუხუცესობის შესახებ; თავი VIII. რატომ დაუკავშირდა ერთმანეთს საერისკაცო სახელი “შოთა” და სასულიერო ზედწოდება “რუსთველი”; დამატება ქართული სახელმწიფო სამართლის ერთი დებულება და “ვეფხისტყაოსანი”; “ვეფხისტყაოსნის” სიუჟეტის ერთი საკითხი (ჰქონდა თუ არა ავთანდილს არაბეთის ტახტზე მემკვიდრეობითი უფლებანი); “ვეფხისტყაოსნის” პროლოგში გადმოცემული მიჯნურობის თეორიის შესახებ; თავი I. მიჯნურობის თეორიის ერთი ადგილის გაგებისათვის; თავი II. მიჯნურობის თეორიის შედგენილობისა და სტროფთა რიგის შესახებ; დამატება I. მიჯნურობის თეორია და ე. ბინთიბიძის ნაშრომი “ეთიკის ძირითადი პრობლემები ვეფხისტყაოსანში”; დამატება II. მიჯნურობის თეორია და ზ. გამსახურდიას გამოკვლევა “ვეფხისტყაოსნის” მიჯნურობის შესახებ; რას ნიშნავს ამირბარი?; “ხელობის” მნიშვნელობის დაზუსტებისათვის “ვეფხისტყაოსნის” მე-8 სტროფში “გიაჯდია”, “გიაჯია” თუ “იაჯდია”; “მეფედ რა დაჯდა” თუ “მეფედ რა არ ჯდა”?; “ინდო-ხატაელთა ამბავის” შესახებ ;

1994


Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.