ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებაპოეზია (poezia)


ყვარლის მთებს
yvarlis mtebs
ელეგია elegia

მესმის, მესმის სანატრელი …
mesmis mesmis sanatreli
რა ვაკეთეთ, რას ვშვრებოდით
ra vaketet, ras vshvrebodit
უსულდგმულო ცხოვრება
usulldgumlo cxovreba
ბედნიერი ერი bednieri eri

სანთელი santeli

დაე თუნდ მოვკვდე არ მეშინიან… dae tund movkvde ar meshinian
დაბნელდა სული, გარშემოც ბნელა … dabnelda suli, garshemoc bnela


მაშინ დავსტკბები სრულის სამოთხით… mashin davstkbebi srulis samotxit

ილია ჭავჭავაძე – თ. ალექსანდრე ჭავჭავაძე ilia chavchavadze - aleqsandre chavchavadze

მას აქეთ, რაკი შენდამი ვცან მე სიყვარული… mas aqet, raki shendami vcan me siyvaruli

გაზაფხული gazafxuli

ბაზალეთის ტბა bazaletis tba

აჩრდილი achrdili

ალაზანს alazans

ნანაnana

მწუხარება mwuxareba

მუშა musha

მტკვრის პირას mtkvris piras

კ. ბ. მ - სას

იანიჩარი ianchiri

ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის

პოეტი

ხმა გულისა xma gulisa

ციური ხმები ciuri xmebi

ჩემო კარგო ქვეყანავ, რაზედ მოგიწყენია chemo kargo qveyanav, razed mogiwyenia

1871 წელი 23 მაისი

ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში? chemo kalamo, chemo kargo, rad gvinda tashi?

გუთნის დედა gutnis deda

ოჰ, სად არიან, სიჭაბუკევ, სიტკბონი შენნი? oh, sad arian, sichabukev, sitkboni shenni

გ.აბ ხ...

პასუხის პასუხი pasuxis pasuxi

ვაი, მას — ვისაც ვაძლევდი მსხვერპლად vai, mas visac vadzelvdi msxverplad

განდეგილი (ლეგენდა) gandegili legenda

დაკარგული ედემი dakarguli edemi
პროზა:

დავით აღმაშენებელი
Davit Agmashenebeli
სარჩობელაზედ
sarchobelazed
მგზავრის წერილები თავი: I - III
mgzavris werilebi tavi
მგზავრის წერილები თავი: IV

გლახის ნაამბობი თავი: I - II
glaxis naambobi
გლახის ნაამბობი თავი: III - IV

გლახის ნაამბობი თავი: V - VI

გლახის ნაამბობი თავი: VII - VIII

გლახის ნაამბობი თავი: IX - X

გლახის ნაამბობი თავი: XI - XII

საახალწლო მოთხრობა
saaxalwlo motxroba
ილია ჭავჭავაძე – “დავით აღმაშენებელი” (Ilia Chavchavadze - "Davit Agmashenebeli")

ilia chavhcavadze - davit agmashenebeli
პოემები:

Loading...

ტექსტის სანახავად გაიარეთ რეგისტრაცია.