კახაბერ ჭიჭინაძე - მიყვარს წარსული, არა გასული და მომავალი

მიყვარს წარსული, არა გასული და მომავალი.
მიყვარს ბახუსი,არა ლოთობა,
მიყვარს დღეობა, არა ღრეობა,
მიყვარს კისკისი არა ხითხითი,

kaxaber chichinadze miyvars baxusi momvali warsuli axalgazrda mwerlebi