ივლიტა გოლეთიანი - რად უნდა წერო ?!

რად უნდა წერო,
თუკი ის წერო ნისკარტზე ბავშვით
გაფრინდა სხვაგან?!