ნანა სელეპანოვა - ჩამოიხედე გულში


ჩამოიხედე გულში,
განახვნე გულის კარი,
გამეფებულა მწუხრი
ცრემლშეუშრობელ თვალში.