ნანა სელეპანოვა - ოცნებებში ჩავიკარგე

მ ე სიყვარულს ვუმღეროდი,
ო ცნებებში ჩავიკარგე..
ღ ამე აღარ მასვენებდი,
ა ხლა ძილით დავიღალე.