ნანა სელეპანოვა - შემოგეყვარე

შემოგეყვარე და ახლა ფიქრობ,
ათიო უნდა ღამე რამდენი,
მე ჩავიწურე მარანში ღვინოდ,
შენ აძმარებულ მაჭრით დათვერი.