***-თიკა გოგია

ღამე იყო, ღამე ბნელი
ზეცა იქცა მიწის ჩანთად