ხანდახან დარდი ისე მიტაცებს ...

ხანდახან დარდი ისე მიტაცებს
კივილს დავიწყებ ასე მგონია.
შენს წინ ძვირფასო ეხლა ვირწმუნე
სიქალეს ძალა სულ არ ქონია.