ნანა სელეპანოვა - კაცია ქალის ამრევი

მიმზერს, ღიმილით მაშიშვლებს,
თვალ ავარიდე დევკაცს,
გაცოფებულმა ვიკივლე,
შეხედვას, როგორ ბედავ?!


ნანა სელეპანოვა - ქალის სურნელი

ოჰ, ძვირფასო,
რა საოცარ
სურნელს აფრქვევ,
დილიდანვე მზის
სხივები აგყოლია,
ნუთუ, ისე გაგიტაცა
ღამით მთვარემ,
რომ სიცელქე ლურჯ
სიზმარებშიც ჩაგყოლია.