ნანა სელეპანოვა - ეს უბრალოდ, წამელექსა

დღემ უეცრად გაირბინა,
ეს დღეც სევდას გადაჰყვება,
ხვალ ინათებს ისევ დილა
და უშენოდ დაღამდება.