ლოცვა

სიტყვა სიკვდილი შიშს ძრწოლვას იწვევს,
მაგრამ ვინ იცის სიმშვიდეც იგრძნეს
იგრძნეს იპოვნეს და თვალთ იხილეს
ზოგმა სითბო და ზოგმაც სიცივე.

sitva sikvdili shishs brwolavas iwvevs


***-თიკა გოგია

ამ ქვეყნად, როცა მე არ ვიყავი
სამყაროს ჩემზე ჯერ არ ეცალა