ნანა სელეპანოვა - ვით ნერეიდა

შენ ახლა ხვდები, თუ მზე
ზღვაში, რატომ ეშვება,
რატომ მიჰყვება შორს ზღვის
ტალღებს თეთრი თოლია,
მზე კვლავ ამოვა, მაგრამ შენ
ხვალ, რა გეშველება,
თუ ვით თოლია, შენც შორს
ტალღამ გაგიყოლია.